Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Test1_part1.mp3 Ket_listening_part_2_exam_4.flv Ket_listening_part_2_exam_3.flv Unit_6_Listen.mp3 Unit_7_Listen_and_Read.mp3 Unit_7_Listen.mp3 Unit_7_READ.mp3 Unit_6_READ.mp3 EL5Unit_1Lesson_33.mp3 EL5Unit_1Lesson_32.mp3 EL5Unit_1Lesson_31.mp3 EL5Unit_1Lesson_24.mp3 EL5Unit_1Lesson_22.mp3 EL5Unit_1Lesson_21.mp3 EL5Unit_1Lesson_16.mp3 EL5Unit_1Lesson_14.mp3 Unit_1EL4Lesson_33.mp3 Unit_1EL4Lesson_32.mp3 Unit_1EL4Lesson_31.mp3 Unit_1EL4Lesson_24.mp3

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Sắp xếp dữ liệu

  Online Dictionary

  Tra Từ Điển Online

  Unit 1. A visit from a pen pal

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trần Vĩnh Hưng (trang riêng)
  Ngày gửi: 21h:19' 26-07-2011
  Dung lượng: 4.4 MB
  Số lượt tải: 1685
  Số lượt thích: 0 người
  WELCOME TO OUR CLASS


  I never dare to reach for the moon
  I never thought I`d know heaven so soon
  I couldn`t hope to say how I feel
  The joy in my heart no words can reveal
  Over and over I whisper your name
  Over and over I kiss you again
  I see the light of love in your eyes
  Love is forever, no more good-byes
  Now just a memory the tears that I cried
  Now just a memory the sighs that I sighed
  Dreams that I cherished all have come true
  All my tomorrows I give to you
  Life`s summer leaves may turn into gold
  The love that we share will never grow old
  Here in your arms no words far away
  Here in your arms forever I`ll stay
  Famous places in Ha Noi
  Lenin park
  Possible answers
  Please go to the board and write down some famous places in Ha Noi.
  Hoan Kiem Lake
  West Lake
  One Pillar Pagoda
  HCM’s Mausoleum
  History Museum
  National theater

  What places would you take your pen pal to?
  I would take my friend to the temple of Literature.
  Then we would visit…
  UNIT1 : GETTING STARTED – LISTEN AND READ .
  A
  B
  C
  D
  E
  F
  2 . THE BIG THEATER
  3. THE TEMPLE OF LITERATURE
  4. A FOOD STALL ON HANG LUOC STREET
  5. THE HISTORY MUSEUM
  6 . DONG XUAN MARKET
  1. HUNG TEMPLE


  Unit 1
  Getting started,
  listen and read
  A VISIT FROM A PEN PAL
  Lan
  Maryam
  Kuala Lumpur
  I/ Vocabulary
  - (to) correspond:
  trao đổi thư từ
  -(to)keep in touch:
  giữ liên lạc
  (to) wish :
  ­íc, mong muèn
  a wish:
  điều ước, sự mong muốn

  Ex: I wish I were at the beach now
  - (to) pray :
  cÇu nguyÖn, cÇu khÊn

  a mosque :
  nhà thờ Hồi Giáo

  - (to) correspond (v):
  - be impressed by :
  - a mosque (n):
  - (to) pray (v):
  - (to) wish (v):
  - (to) seem (v):
  - (to) depend on :
  - peaceful atmosphere :
  - (to) keep in touch :
  Trao đổi thư
  ấn tượng bởi
  Nhà thờ hồi giáo
  Cầu nguyện
  Mong ước
  Có vẻ
  Tùy thuộc vào
  Không khí yên tĩnh
  Giữ liên lạc
  I.Vocabulary
  LISTEN AND READ
  Guiding questions
  1. Where did Lan take Maryam to?
  Lan took Maryam to:
  Hoan Kiem Lake
  Ho Chi Minh’s Mausoleum
  the History Museum
  the Temple of Literature
  many beautiful lakes and parks in Ha Noi.
  the mosque on Hang Luoc Street
  Comprehension questions
  1.where is Maryam from?

  2.How long have they been pen pals?

  3.Were Hanoi and Kuala Lumpur different?

  4.Did Maryam enjoy Hanoi? Why?
  Kuala Lumpur - Malaysia
  For over 2 years
  No, they weren’t. they were the same.
  Yes, she did. Because of people friendliness, beautiful places,
  I. True or false
  Lan’s pen pal comes from Malaysia.
  Kuala Lumpur is a small city.
  The girls visited Hang Luoc Street on Mon day.
  They will write letter to each other again.
  LISTEN AND READ
  III. Structure
  S + wish + S + V2ed …
  Thì quá khứ đơn với wish
  Example:
  I wish I had a computer.
  -Use: diễn đạt ước muốn không thể thực
  hiện được ở hiện tại.
  -Notice: be = were cho tất cả các ngôi.
  1. Lan and Maryam usually write to one another every …
  two years
  month
  two weeks
  day
  IV. Choose the correct option.
  2. Maryam was impreessed because ...
  Ha Noi was big and modern.
  Ha Noi people were friendly.
  Ha Noi was diferent from Kuala Lumpur
  Ha Noi and Kuala Lumpur were the same  IV. Choose the correct option.
  the girl went to see …
  famous places in Ha Noi.
  areas for recreation.
  a place for worship.
  all the above.
  IV. Choose the correct option.
  Maryam wanted to …
  visit Ha Noi the next summer.
  invite Lan to Kuala Lumpur.
  stay in Ha Noi.
  visit Ho Chi Minh City.
  IV. Choose the correct option.
  Answer the questions
  1. Where did Lan take Maryam to?
  Lan took Maryam to:
  2. What did Lan say to Maryam at the end of the week?
  Lan said : “ I wish you had a longer vacation”
  Hoan Kiem Lake
  Ho Chi Minh’s Mausoleum
  the History Museum
  the Temple of Literature
  many beautiful lakes and parks in Ha Noi.
  the mosque on Hang Luoc Street
  lucky pictures
  Where is Kuala Lumpur ?
  Did the girls visit HCMC ?
  Lucky picture
  Lucky picture
  What impressed Maryam ?
  Where did Maryam invite Lan to ?
  The place where Muslims
  worship
  Lucky picture
  Lucky picture
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  10
  20
  30
  40
  50
  60
  70
  80
  90
  A
  B
  MALAYSIA
  No, they didn’t
  Giza
  Taj Mahal
  Hanoi people’s friendliness
  Kuala Lumpur
  A mosque
  Hoi An
  Ha Long Bay
  Victoria Waterfall
  Macchu Pichu
  My Son Temples
  Phong Nha
  Sydney Opera
  1
  9
  6
  5
  4
  3
  2
  7
  8
  STRUCTURE:
  1. USED TO + V …: Nói về một thói quen trong quá khứ, hiện tại thói quen đó đã chấm dứt.
  EX: Lan / to walk past the mosque .
  → Lan used to walk past the mosque.
  He / to play soccer in the school yard.

  b. We / to have English on Monday.

  c. I / to eat meat a lot.

  d. They / to meet Lan at the movie theater.

  He used to play soccer in the school yard
  We used to have English on Monday.
  I used to eat meat a lot.
  They used to meet Lan at the movie theater.
  I / live in Hue.

  b. He / see that movie

  c. They / speak English well.

  d. I / have a computer.
  2. S + WISH + S + V-ed/ V2 + …: Câu mong ước trái ngược với hiện tại hoặc không có thật ở hiện tại.
  Ex: I / have more time to get to know your beautiful country better.
  → I wish I had more time to get to know your beautiful country better.
  I wish I lived in Hue.
  He wishes he saw that movie.
  They wish they spoke English well.
  I wish I had a computer.
  Homework
  Learn vocabulary, structure and famous places in Ha Noi by heart
  Write the complete sentences.
  Prepare : Speak and listen
   
  Gửi ý kiến